Skip to content

Tag: vanguard

How do we encourage buy-in to a multi-agency approach from partners?

Simon Pickthall from Vanguard Consulting led a workshop on how to redesign services across different organisations at our event on Designing effective services for frequent users. In this post, Simon looks at how we can work together to improve the services that people receive. This question is a very common one. Often, people have been trying for years to encourage partners to work together to tackle common difficulties. However, these efforts are often very frustrating, and time-consuming, despite most people recognising it is a sensible idea. In addition, solutions and… Read more How do we encourage buy-in to a multi-agency approach from partners?

A photo of Simon Pickthall from Vanguard Consulting

Sut allwn annog partneriaid i gefnogi dull gweithredu amlasiantaeth?

Arweiniodd Simon Pickthall o Vanguard Consulting weithdy yn ein digwyddiad ar Ddylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr. Isod mae Simon yn edrych ar sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i wella’r gwasanaethau… Read more Sut allwn annog partneriaid i gefnogi dull gweithredu amlasiantaeth?

Llun o swigen siarad a'r teitl o Ddylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr

Why we’re focusing on improving services for frequent users

Why is the Good Practice Exchange at the Wales Audit Office running seminars that focus on frequent users? Dyfrig Williams outlines our thinking and how services can provide efficient citizen-centred… Read more Why we’re focusing on improving services for frequent users

Pam rydyn ni’n ffocysu ar wella gwasanaethau i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau’n rheolaidd

Pam fod Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminarau sy’n canolbwyntio ar aml-ddefnyddwyr? Isod mae Dyfrig Williams yn amlinellu ein meddylfryd a pham mae gwasanaethau cyhoeddus effeithlon yn canolbwyntio ar ddinasyddion. Mae rhaglen gwaith Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru yn seiliedig ar y meini prawf canlynol: Deddfwriaeth newydd a datblygiadau arwyddocaol sy’n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus Gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru Pynciau sy’n cael eu nodi drwy ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol Yn achos ein seminar ar Ddylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr, roedd y… Read more Pam rydyn ni’n ffocysu ar wella gwasanaethau i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau’n rheolaidd

%d bloggers like this: