Tag Archives: KiVa

Behaviour Change Insiders Mewnwelediad Newid Ymddygiad

BCI_final

This is the first of six podcasts we are piloting on the subject of behaviour change in public services.

The podcasts have been created from a series of three behaviour change festivals that we helped deliver at Bangor, Swansea and Aberystwyth Universities during 2016/17.

Our aim is to use some of what we learnt about behaviour change to share knowledge.

Most of the talking will be from people who have delivered behaviour change, are experts in the field or both.

This is a pilot of a new way of working for us. Please expect things to change as we as we go along, as well as some learning from our mistakes. If you have any feedback on the pilots please let us know in the comments section.

Thanks very much.

In episode one:

Rupert Moon – on working with rugby players at Rugby Gogledd Cymru to develop behaviours that went beyond the playing field.

 

Professor Judy Hutchings – on the KiVa anti bullying programme in schools. Learning from Finland on how taking a whole school approach can change behaviours and reduce bullying.

 

Links to resources mentioned:

Bangor University KiVa Programme: https://www.google.co.uk/search?q=KIVA+Bangor&gws_rd=cr&dcr=0&ei=t8WPWq_XN4GLgAb_8qqYDg

Rupert Moon on improving wellbeing  https://www.wao.gov.uk/events/housing-and-sport-improving-wellbeing-and-providing-better-value-public-money

Mewnwelediad Newid Ymddygiad

Dyma’r cyntaf o chwe phodlediad rydym yn eu treialu ar newid ymddygiad mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r podlediadau wedi’u creu o gyfres o wyliau newid ymddygiad rydym wedi helpu i’w cynnal ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth yn ystod 2016/17.

Ein nod yw defnyddio rhywfaint o’r hyn a ddysgwyd am newid ymddygiad er mwyn rhannu gwybodaeth.

Bydd y rhan fwyaf o’r siarad gan y bobl sydd wedi cyflawni newid ymddygiad, yn arbenigwyr yn y maes, neu’r ddau.

Cynllun peilot yw hwn, nid ein ffordd arferol o weithio. Disgwyliwch i rai pethau newid ar y ffordd a byddwn hefyd yn dysgu o’n camgymeriadau. Os oes gennych unrhyw adborth ar y cynlluniau peilot, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau.

Diolch yn fawr iawn.

Ym mhennod un:

Rupert Moon – yn trafod gweithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu ymddygiadau a aeth y tu hwnt i’r cae chwarae.

Yr Athro Judy Hutchings – yn trafod rhaglen gwrth-fwlio KiVa mewn ysgolion. Dysgu o’r Ffindir ar sut y gall dull gweithredu ysgol gyfan newid ymddygiadau a lleihau achosion o fwlio.

Dolenni i’r adnoddau y soniwyd amdanynt:

Rupert Moon, Gwella lles.  https://www.wao.gov.uk/cy/digwyddiadau/tai-chwaraeon-gwella-lles-darparu-gwell-gwerth-am-arian-cyhoeddus

Prifysgol Bangor KiVa Rhaglen: https://www.google.co.uk/search?q=KIVA+Bangor&gws_rd=cr&dcr=0&ei=t8WPWq_XN4GLgAb_8qqYDg