Skip to content

Tag: cyd-gynhyrchu

Ail-hawlio cyfrifoldeb personol, ail-lunio gwasanaethau a ariennir yn gyhoeddus a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda’n gilydd (neu newid yr iâr a’r wy)

Blog gwadd gan Barod CIC cyn ein seminar ar Ail-lunio Gwasanaethau gyda’r Cyhoedd #ReshapeServices Mae rhywbeth yn mynd o’i le. Rydym yn codi’r ffôn neu’n mynd i adeilad ac yn disgwyl i wasanaethau cyhoeddus ddatrys pethau i ni. Mae galw ar wasanaethau cyhoeddus am wasanaeth. Maent yn disgwyl cael penderfynu beth (os unrhyw beth) i gynnig a sut i’w ddarparu. Iawn, mae elfen o or-ddweud yma. Yng Nghymru, mae rhai pobl a gwasanaethau cyhoeddus eisoes yn ail-siapio eu perthynas. Y gwir amdani yw bod y berthynas rhwng holl wasanaethau cyhoeddus… Read more Ail-hawlio cyfrifoldeb personol, ail-lunio gwasanaethau a ariennir yn gyhoeddus a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio gyda’n gilydd (neu newid yr iâr a’r wy)

Chwilio am enghreifftiau ymarferol o ‘gyd-gynhyrchu’

Yn gynyddol, soniwn am ddylunio a darparu gwasanaethau drwy ‘cyd-gynhyrchu’. Ond beth yw ystyr hyn yn ymarferol? Buom yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i ddatblygu digwyddiad rhoi enghreifftiau clir o arferion da yn ‘cyd-gynhyrchu’. Mae cyd-gynhyrchu yn ymwneud â newid y berthynas rhwng y rhai sy’n darparu a’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae’n ymwneud ag ail-lunio sut ydych chi’n dylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau, ond yn gwneud hyn ochr yn ochr â’r cyhoedd. Weithiau, bydd gwasanaethau cyhoeddus yn saethu ymlaen â datblygu gwasanaethau newydd a gorffen gyda rhestr o’r… Read more Chwilio am enghreifftiau ymarferol o ‘gyd-gynhyrchu’

%d bloggers like this: