Behaviour Change Insiders Mewnwelediad Newid Ymddygiad

BCI_final

This is the first of six podcasts we are piloting on the subject of behaviour change in public services.

The podcasts have been created from a series of three behaviour change festivals that we helped deliver at Bangor, Swansea and Aberystwyth Universities during 2016/17. We also worked closely with Good Practice Wales and the material from the behaviour change festivals is available here on the Good Practice Wales website.

Our aim is to use some of what we learnt about behaviour change to share knowledge.

Most of the talking will be from people who have delivered behaviour change, are experts in the field or both.

This is a pilot of a new way of working for us. Please expect things to change as we as we go along, as well as some learning from our mistakes. If you have any feedback on the pilots please let us know in the comments section.

Thanks very much.

Source material from all three Behaviour Change Festivals is available here on the Good Practice Wales website.

Links to the Podcast episodes:

Episode one with Professor Judy Hutchings and Rupert Moon is available here. 

Episode two with Doctors Olwen Williams and Chris Subbe is available here.

Episode three with Rachel Lilley and Matt Stowe is available here.

Episode four with Professor Dave Snowden and Andy Middleton is available here.

Episode five with Barod explaining Swansea’s got Jargon Busters. A game show designed to cut out jargon and improve communication behaviour.

Mewnwelediad Newid Ymddygiad

Dyma’r cyntaf o chwe phodlediad rydym yn eu treialu ar newid ymddygiad mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r podlediadau wedi’u creu o gyfres o wyliau newid ymddygiad rydym wedi helpu i’w cynnal ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth yn ystod 2016/17.

Ein nod yw defnyddio rhywfaint o’r hyn a ddysgwyd am newid ymddygiad er mwyn rhannu gwybodaeth.

Bydd y rhan fwyaf o’r siarad gan y bobl sydd wedi cyflawni newid ymddygiad, yn arbenigwyr yn y maes, neu’r ddau.

Cynllun peilot yw hwn, nid ein ffordd arferol o weithio. Disgwyliwch i rai pethau newid ar y ffordd a byddwn hefyd yn dysgu o’n camgymeriadau. Os oes gennych unrhyw adborth ar y cynlluniau peilot, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau.

Diolch yn fawr iawn.