Behaviour Change Insiders

Listen to Chris from the Good Practice Exchange chat with behaviour change insiders in our brand new podcast series!


Listen now:

Episode 1: Rupert Moon & Professor Judy Hutchings 

Episode 2: Dr Chris Subbe & Dr Olwen Williams

Episode 3: Rachel Lilley & Matt Stowe

Episode 4: Professor Dave Snowden & Andy Middleton

Episode 5: Jargon Busters with Barod

Episode 6: Diana Reynolds & Anna Sussex

Episode 7: Concluding the series with Clover Rodriguez


These podcasts have been created from three behaviour change festivals that we helped deliver at Bangor, Swansea and Aberystwyth Universities during 2016/17. We also worked closely with Good Practice Wales and the material from the behaviour change festivals is available here on the Good Practice Wales website. We want to share what we learnt about behaviour change.

In these podcasts, Chris Bolton will be chatting with some of the most influential and knowledgeable people involved in behaviour change.

NB: This is a pilot of a new way of working for us. Please expect things to change as we as we go along, as well as some learning from our mistakes! If you have any feedback on the pilots, please let us know in the comments section.

 


Mewnwelediad Newid Ymddygiad

Gwrandewch nawr:

Episode 1: Rupert Moon & Professor Judy Hutchings 

Episode 2: Dr Chris Subbe & Dr Olwen Williams

Episode 3: Rachel Lilley & Matt Stowe

Episode 4: Professor Dave Snowden & Andy Middleton

Episode 5: Jargon Busters with Barod

Episode 6: Diana Reynolds & Anna Sussex

Episode 7: Concluding the series with Clover Rodriguez

Dyma’r cyntaf o chwe phodlediad rydym yn eu treialu ar newid ymddygiad mewn gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r podlediadau wedi’u creu o gyfres o wyliau newid ymddygiad rydym wedi helpu i’w cynnal ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth yn ystod 2016/17.

Ein nod yw defnyddio rhywfaint o’r hyn a ddysgwyd am newid ymddygiad er mwyn rhannu gwybodaeth.

Bydd y rhan fwyaf o’r siarad gan y bobl sydd wedi cyflawni newid ymddygiad, yn arbenigwyr yn y maes, neu’r ddau.

Cynllun peilot yw hwn, nid ein ffordd arferol o weithio. Disgwyliwch i rai pethau newid ar y ffordd a byddwn hefyd yn dysgu o’n camgymeriadau. Os oes gennych unrhyw adborth ar y cynlluniau peilot, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau.

8 Comments »

Leave a Reply