Jyst Gweithdai WordPress / Just WordPress Workshops

Bydd Tanwen Grover a Dyfrig Williams o dîm y Gyfnewidfa Arfer Dda yn cynnal sesiwn ar blogio yn y 3ydd sector a’r sector cyhoeddus yn ddigwyddiad nesaf Defnyddwyr WordPress Cymru, sef Jyst Gweithdai WordPress. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Tanwen Grover and Dyfrig Williams from the Good Practice Exchange Wales are holding a session on blogging in the public and third sectors at the nest WordPress Users Wales Event – Just WordPress Workshops. Click here for further information.

Leave a Reply